Femme Fatale

JASON   from   Silly's   Home

INTERCHAMPION     CHAMPION     CZECHOSŁOWACJI
ZWYCIĘZCA    KLUBU    CZECHOSŁOWACJI
MŁODZIEŻOWY     ZWYCIĘZCA    EUROPY

a   także   :

Z W Y C I Ę Z C A   :

Luxemburga   Rotterdamu   Valkenburga   Arnhem   Brna   Utrechtu


*  *  *  

JAMNIK    DŁUGOWŁOSY    STANDARDOWY    ( N )

JASON 9 latW   marcu   96 r.   JASON   zdobył   tytuł  :

ZWYCIĘZCY   KLUBU   JAMNIKA   w   POLSCE


W   tym   samym   roku   uzyskał   tytuł  :

CHAMPIONA   POLSKI


JASON 9 lat


*  *  *  

p o w r ó t
Copyright © 2004 by


Webmaster   :  a r a b e s c a

Wszelkie   prawa   zastrzeżone   !
Alle   Rechte  Vorbehalten   !
All  Rights  Reserved   !